Rekentool kinderopvang toeslag

Deze op maat gemaakte rekentool berekend precies hoeveel kinderopvang toeslag ouders ontvangen wanneer zij gebruik maken van de buitenschoolse opvang via Sport-BSO Flekss. De verschillende pakketten (met verschillende uurprijzen) zijn ingedeelde in tabjes en binnen het keuzemenu kan de basisschool van het kind gekozen worden.

Hierna wordt dan op basis van de eindtijden van de desbetreffende basisschool & het aantal gekozen dagen een bedrag berekend. Vervolgens wordt de kinderopvangtoeslag berekend aan de hand van percentages (berekend door de belastingdienst) gekoppeld aan het toetsingsinkomen. Ten slotte gaat deze toeslag van het oorspronkelijke bedrag af en komt er een netto eindbedrag uit.

Klant: Flekss
Taak: Maatwerk plugin
Tools: WordPress, MySQL, PHP
Link: Kinderopvang toeslag rekentool